Handelsbanken Fonder: första gången över 5% i Acando

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelbanken Fonder kliver för första gången över den till FI rapporteringspliktiga ägargränsen 5 procent i konsultbolaget Acando, efter ett köp av 100.000 aktier.
 
Det framgår av ett flaggningsmeddelande.
 
Handelsbanken Fonders ägande i Acando uppgår nu till 5,04 procent av kapitalet, en ökning från 4,94 procent innan transaktionen, visar data från Holdings.
 
Detta ägande har stadigt ökats under året genom en rad köptransaktioner och sedan årsskiftet har Handelsbanken Fonder gått från en ägarandel om 3,56 till dagens 5,04 procent av kapitalet.
 
Tre Handelsbankenfonder har enligt Holdings ett ägande i Acando: Sverigefond, Nordiska Småbolag och Bostadsrätterna.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt