Gladiator: minskat i Sobi och Oncopeptides, ökat i Net Ent

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hedgefonden Gladiator, som förvaltas av Max Mitteregger, har under det andra kvartalet minskat sitt innehav i Sobi och Oncopeptides och samtidigt ökat i bland andra spelbolagsunderleverantören Net Ent.
 
Det framgår av ny statistik från ägardatatjänsten Holdings.
 
Innehavet i Sobi har minskats med drygt 1,1 miljoner aktier till knappt 2,5 miljoner under det andra kvartalet. Ägarandelen har därmed gått från 1,3 till cirka 0,9 procent av kapital och röster.
 
Minskningen bör ha inbringat kring 200 miljoner kronor till Gladiator om man utgår från snittkursen under perioden. Sobi-aktien har gått starkt under i princip hela 2018 med en uppgång på 85 procent hittills. Gladiator sålde Sobi-aktier även under det första kvartalet och minskade då från drygt 4,6 miljoner till 3,6 miljoner.
 
Bland övriga och mindre förändringar som Gladiator gjort under det andra kvartalet kan en minskning i Oncopeptides och en ökning i Net Ent noteras.
 
Minskningen i cancerforskningsbolaget Oncopeptides uppgick till 500.000 aktier och reducerade innehavet till 2,2 miljoner aktier. Ägarandelen gick från 6,2 till 5,0 procent. Oncopeptides har gått starkt under 2018 med en uppgång om 132 procent sedan årsskiftet.
 
I Net Ent har innehavet nästan fördubblats till 1 miljon aktier i det andra kvartalet, en position värd cirka 36 miljoner kronor efter aktiens relativt stora tapp efter rapporten för det andra kvartalet. Gladiator gick in i den här aktien i det första kvartalet och ligger, baserat på det registrerade genomsnittliga anskaffningsvärdet om 47:30 kronor, minus 23,2 procent på sitt aktieinnehav i Net Ent.

000000Gladiator är upp 12 procent sedan årsskiftet. (Källa: Infront)
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt