Franklin Templeton: goda utsikter i Mellanöstern och Nordafrika

Uppdragsartikel.
 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Mer än tre år har passerat sedan oljepriskollapsen och budgetunderskotten har minskat. En våg av strukturella reformer börjar visa vägen i Mellanöstern och Nordafrika och ekonomierna i dessa områden står nu på en stadigare grund än tidigare. Det bådar gott för såväl obligationer som aktier i regionerna.
 
Det skriver Franklin Templetons förvaltare Bassel Khatoun och Mohieddine Kronfol i ett blogginlägg om den så kallade MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika).
 
“Vi tror att 2018 kommer utgöra en milstolpe för regionen”, skriver duon.
 
Förvaltarna konstaterar samtidigt att allt inte är guld och gröna skogar: under det senaste året har den regionala blockaden mot Qatar upprätthållits och spänningar mellan Iran och dess grannländer eskalerat. Samtidigt återstår en rad utmaningar att hantera i flertalet länder. Här nämns Bahrains nyligen nedgraderade kreditbetyg (till följd av dess regerings oklara strategi med att få bukt med budgetunderskottet), Omans oförmåga att tygla regeringens höga löner samt den svårbedömda ekonomiska inverkan Qatarblockaden kommer medföra.
 
Fördelarna överväger dock nackdelarna enligt förvaltarna, som pekar på att strukturella reformer i MENA-regionen sker med en inte tidigare skådad hastighet, vilket ger ett gynnsamt läge att investera.
 
Marknaden för statsobligationer inom The Gulf Cooperation Counsil (allians mellan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten) uppges bli en allt viktigare komponent på den globala marknaden för statsobligationer. Som skäl för denna medvind skriver Bassel Khatoun och Mohieddine Kronfol att länderna inom alliansen har uppvisat en god anpassningsförmåga i att hantera det lägre oljepriset och diversifiera sina ekonomier.
 
Vad gäller aktier i MENA-regionen handlas dessa till 12,5 gånger årets vinster, vilket innebär en rabatt mot deras historiska nivåer, skriver förvaltarna. De fortsätter med att konstatera att då Saudiarabien ännu inte är inkluderat i MSCI Emerging Markets Index handlas MENA-aktier med en rabatt mot tillväxtmarknadsaktier, till skillnad från den premie de historiskt sett handlats till.
 
En “trigger” förvaltarna nämner för MENA-aktier är just Saudiarabiens möjliga uppgradering till tillväxtmarknadsstatus, något som ofta innebär inflöden innan det sker. Ett inträde för Saudiarabien i MSCI EM Index är rimligen en viktig ingrediens för en lyckad börsnotering av det statliga oljebolaget Saudi Aramco, vilket enligt förvaltarna skulle leda till spännande utsikter för regionen.
 
Även om vissa hinder återstår, är förvaltarna optimistiska kring att fortsatta reformer kommer bättra på investerarsentimentet i MENA-regionen samt driva vinsttillväxt i de ingående ländernas företag.
 
En nyckel till att frigöra sig från de faktorer som håller regionen tillbaka är enligt förvaltarna Saudiarabiens inkluderande i MSCI EM Index – något de bedömer kommer inträffa detta år.
 

Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part, i detta fall av Franklin Templeton Investments. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt