Franklin Templeton: Brexit kan leda till skattehöjningar i EU

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Franklin Templeton Investments.
 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brexit kan leda till ett hål i EU:s budget och ett tänkbart sätt att fylla detta är genom skattehöjningar i Frankrike, Tyskland och Italien.
 
Det menar Franklin Templetons Dylan Ball och David Zahn i ett inlägg på bloggen Beyond bulls and bears.
 
Med cirka ett år kvar till Brexit är det fortfarande oklart vilka spelreglerna kommer att bli och tills detta visar sig skjuts beslut om investeringar och anställningar på framtiden.
 
Denna osäkerhet är något som märks på värderingarna av många börsbolag listade i Storbritannien, och vissa av de inhemskt fokuserade bolagen har sett attraktiva ut en tid, enligt Dylan Ball och David Zahn. Samtidigt betonar de att det inte är så enkelt som att ställa sig frågan när, snarare än om, en återhämtning i bolagens aktiekurser kommer att ske.
 
Så länge osäkerhet råder kring hur handeln mellan Storbritannien och andra länder kommer se ut, kan vi inte vara komfortabla med dess utsikter som en fristående stat, fortsätter duon.
 
Dylan Ball och David Zahn skriver dock att aktier typiskt sett påbörjar sin återhämtning sex till nio månader före fundamentala förbättringar av ekonomin inleds. Givet att det är tolv månader kvar till Brexit, är det troligt att vi befinner oss närmare slutet än början på osäkerheten, resonerar de.
 
En viktig nöt att knäcka gällande Storbritanniens sorti från EU är rörligheten av finansiella tjänster. Om inte möjligheten att smidigt sälja finansiella tjänster mellan EU och Storbritannien upprätthålls efter Brexit, kan det få stora negativa effekter, påtalar Dylan Ball och David Zahn, och skriver vidare att detta inte endast gäller för Storbritanniens finansiella sektor, utan även för bland annat dess bostadsmarknad och byggsektor.
 
De tillägger att en status quo-lösning troligen är högst angelägen på den brittiska sidan av förhandlingsbordet, snarare än en som innebär att företag inom den finansiella sektorn flyttar från London till exempelvis Frankfurt och Luxemburg.
 
Enligt Dylan Ball och David Zahn kommer vissa EU-länder vilja utnyttja Brexitförhandlingarna till att driva igenom sina egna agendor och de anser det nu vara tydligt att EU inte är så homogent som många velat få oss att tro.
 
Duon skriver att Storbritanniens avsked från EU kan komma att visa på meningsskiljaktigheter mellan olika fraktioner av handelsblocket, och att detta kan leda till ett skifte i EU-parlamentets maktbalans mot länder inom eurozonen.
 
De påpekar att euroländerna i dag representerar 70 procent av rösterna i EU-parlamentet, medan övriga länder (inklusive Storbritannien) representerar övriga 30. Enligt reglerna krävs 67 procent av rösterna för att ett förslag ska passera, eller ett veto kunna läggas.
 
När Storbritanniens tolvprocentiga vikt i EU-parlamentet försvinner, kommer inflytandet för icke-euro-länder bli allt mindre och EU kan komma att ta formen av något som liknar en “euroklubb”, skriver Dylan Ball och David Zahn.
 
En observation som görs i bloggen är att Storbritannien i stor utsträckning har förespråkat en åtstramande budgetpolitik i EU och ofta röstat emot ökat spenderande i, linje med Tyskland och andra Nordeuropeiska länder. Med Storbritannien ute ur ekvationen kan spenderingsförespråkare komma att finna sig i majoritet och kan möjligen överkomma den tyska oppositionen, uppges det.
 
Under Brexitförhandlingarna ska det dessutom avgöras hur stora ekonomiska medel Storbritannien behöver för att behålla sin tillgång till EU.
 
Ett resultat av detta kommer enligt Dylan Ball och David Zahn bli att EU på något sätt måste täppa igen budgethålet som uppstår, och de menar att det mest troliga är skattehöjningar i Frankrike, Tyskland och Italien.
 
Avslutningsvis skriver Dylan Ball och David Zahn att Brexit troligtvis blir starten på en “make-or-break-situation” för eurozonen, och att man behöver komma ihåg att medan EU försöker binda samman unionen i ett centraliserat system, röstade mer än 50 procent av italienarna på anti-EU-partier i landets parlamentsval mars.
 

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Franklin Templeton Investments. Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt