Fonder: svenskarna valde räntefonder framför aktiefonder i juni

STOCKHOLM (Fonder Direkt) När första fondhalvåret 2018 i Sverige summeras har aktiefonder nettosålts fyra av sex månader. De två månaderna av inflöden (januari och maj) väger dock tyngre än de fyra av utflöden och totalt har 2 miljarder kronor nettosparats i aktiefonder. En stark trend hittills i år är en förflyttning från Sverigefonder, som noterar nettouttag om 16,1 miljarder kronor, till globalfonder, med nettoinsättningar om 16,4 miljarder.
 
Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening samt statistik från branschorganisationens hemsida.

000000Nettostatistik för fondsparande i Sverige i juni samt första halvåret 2018. (Källa: Fondbolagens förening)
 
Som framgår valde investerare ränte- samt hedgefonder i juni och Fondbolagens förenings sparekonom Gustav Sjöholm lämnar följande kommentar kring den defensiva allokeringen:
 
“Under juni tornade nya orosmoln upp sig på den ekonomiska världshimlen. Inte minst den upptrappade handelskonflikten bidrog till att aktiva fondsparare skruvade ned lite på risken.”
 
Under månaden noterades totalt sett nettoinflöden i Sverige till fonder om 1,8 miljarder kronor och fondförmögenheten ökade med drygt 5 miljarder till rekordnivån 4.238 miljarder, skriver Fondbolagens förening.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt