Fonder: Indexfonders teknikexponering gynnsam – Ståhl/Placera

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sex av de tio bäst presterande fonderna inom Morningstars kategori USA, mixbolag de senaste fem åren är indexfonder. Att indexfonder placerar sig så högt på listan har sannolikt att göra med deras exponering mot de amerikanska teknikbolagen, vars utveckling varit otroligt stark under tidsperioden.
 
Det skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl i en fondkommentar.
 
USA, mixbolag är den kategori där de flesta amerikanska indexfonderna återfinns och innehåller enligt fondredaktören en bra blandning mellan aktivt- och passivt förvaltade fonder, vilket gör den intressant.
 
Pär Ståhl konstaterar att den starka kursutvecklingen för teknikbolag såsom Apple och Amazon kommit indexfonderna väl till del, då de inte har möjlighet att undervikta enskilda aktier som ingår i index.
 
En aktivt förvaltad fond däremot skulle i praktiken exempelvis helt kunna ha missat Amazons 615-procentiga avkastning, om förvaltaren ansett av aktien varit för dyr eller av andra orsaker inte velat investera i e-handelsjätten.
 
En annan aspekt Pär Ståhl lyfter till indexfonders fördel är att de tenderar att vara näst intill fullinvesterade, vilket har gynnat avkastningen i en uppåtgående marknad. En aktiv förvaltare som valt att hålla sin fond med en större kassa har sannolikt haft det tufft att hänga på indexfondernas avkastning, menar Pär Ståhl.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt