Fonder Direkt Monthly Roundup: april 2018

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aprilutgåvan av Fonder Direkt Monthly Roundup finns nu tillgänglig på följande länk:
 
https://www.youtube.com/watch?v=EXPZM_XcYE0
 
I avsnittet avhandlas hur svenska fondflöden har rört sig under månaden och varför. Vi tittar även närmare på sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt