Exoduspoint: blir största debuterande hedgefonden hittills

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I början på juni lanseras den nya hedgefonden Exoduspoint, som inför debuten har rest över 8 miljarder dollar, motsvarande 75 miljarder kronor. Det gör fonden till den största hedgefond som startar hittills, då Exoduspoint överträffar den tidigare toppnoteringen för en nystartad hedgefond med minst 10 miljarder kronor.
 
Det rapporterar Realtid.se.
 
Exoduspoints grundare heter Michael Gelband och Hyung Soon Lee och har, likt flertalet rekryter till den nya fonden, bakgrund på Millenium Management, skriver Realtid.se.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt