EN FJÄRDE OPERATÖR KRÄVDES FÖR EU-OK – VESTAGER

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen krävde att en fjärde mobiloperatör skapades i Danmark för att godkänna fusionen mellan TeliaSonera och Telenors verksamheter där.

Det sade EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vesteger i ett uttalande på fredagen efter att de två bolagen beslöt avbryta sammanslagningen.

“Varje fall måste bedömas med utgångspunkt från sina egna fakta. I detta fall är vi övertygade om att det betydandde invändningarna mot konkurrensen krävde en lika betydande åtgärd”, sade Margrethe Vesteger.

“Det betyder skapandet av en fjärde mobiloperatör. Vad parterna erbjöd var inte tillräckligt för att undvika skada för konkurrensen på den danska mobilmarknaden”, fortsatte Margrethe Vestager.

Kommissionen inledde sin fördjupade granskning av den föreslagna fusionen den 8 april. Utredningen har förlängts utöver de 90 arbetsdagar som en fördjupad granskning ska ta.

Fördjupade granskningar betyder att kommissionen har allvarliga invändningar mot sammanslagningen och att den troligen begär omfattande förändringar i upplägget – som avyttring av verksamhet. Kommissionen har också rätt att helt stoppa fusioner.

“EU:s konkurrensövervakning måste se till att företagssammanslagningar inte leder till minskad innovation, högre priser eller minskade valmöjligheter för konsumenter, och inte begränsar konkurrensen på den inre marknaden”, sade Margrethe Vestager i sitt uttalande.

“Jag anser att nyckeln för att sporra till välbehövlig innovation och investeringar i europeiska telekommarknader är att vi säkerställer att marknader är konkurrensutsatta och att konsumenterna erbjuds överkomliga priser”, fortsatte hon.