DNB SMB: steg 2,7% i feb (i SEK), slog jämförelseindex

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden DNB SMB, som fokuserar på norska småbolag, noterade en uppgång om 2,7 procent i februari och överpresterade därmed sitt jämförelseindex (Oslo Børs SMA Index), som steg 0,7 procent. Sedan årsskiftet är avkastningen för DNB SMB plus 5,2 procent per den 28 februari, medan jämförelseindex är plus 0,3 procent.
 
Det framgår av en månadsrapport från DNB Bank och gäller utveckling i svenska kronor.
 
DNB Bank skriver att vad som drev avkastningen i februari inte var relaterat till någon specifik sektorhändelse, utan snarare till enskilda aktier.
 
Mest positiva bidrag till DNB SMB:s utveckling i februari hade Europris, Nordic Nanovector och Golden Ocean.
 
I andra vågskålen fanns Napatech, Cxense och Kværner, som var de aktier som tyngde avkastningen mest.
 
Vad gäller ekonomiska utsikter skriver DNB Bank att tillväxten är den starkaste på många år vilket även återspeglas i företagens resultat. Detta i kombination med låg inflation och låga räntor uppges ge stöd åt aktiemarknaden. DNB Bank bedömer dock att detta momentum avseende inflation och räntor kommer att avta i takt med att centralbanker drar tillbaka likviditet från marknaden och höjer styrräntor.
 
Slutligen konstateras i månadsrapporten att aktiemarknaden är något högt värderad sett till historiska mått.
 
De fem största innehaven i DNB SMB var per den 31 januari Link Mobility Group (portföljvikt om 5,95 procent), Nordic Semiconductor (5,00), Data Respons (4,15), Odfjell Drilling (3,90) och Petroleum Geo-Services (3,81).
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt