Didner & Gerge US Small and Microcap: upp 1,1% i mars

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Didner & Gerge US Small and Microcap noterade en uppgång om 1,1 procent i mars och presterade därmed något sämre än sitt jämförelseindex (MSCI USA Small Cap Index Net i SEK), som steg 2,2 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning plus 1,2 procent per den 31 mars, medan jämförelseindex är minus 0,3 procent.
 
Det framgår av en månadsrapport från Didner & Gerge.
 
Mest positiva bidrag till fondens utveckling under månaden lämnade Grand Canyon Education, Culp och Lassonde Industries, medan Spin Master, Richelieu Hardware och Toro var de innehav som tyngde utvecklingen mest.
 
I månadsrapporten sätts fokus på det amerikanska innehavet Viad. Bolaget består av de två affärsenheterna GES och Pursuit. GES är en operatör av mässor och konferenser, står för 85-90 procent av Viads omsättning och uppges vara marknadsledande på sitt område. Pursuits verksamhet består av att äga samt driva hotell och attraktioner i, eller i nära anslutning till, nationalparker i USA och Kanada.
 
Viad har växt omsättningen med 7,5 procent mellan 2013-2017 och under tidsperioden förbättrat sin lönsamhet, skriver fondbolaget. Fondförvaltarna Jessica Eskilsson Frank och Carl Bertilsson ser goda möjligheter för Viad att fortsätta växa i god takt samt öka sin lönsamhet framöver.
 
Bolaget uppges ha en stark marknadsposition, exemplifierat med att såväl Disney, Microsoft som Sony återfinns i kundlistan.
000000Kursutveckling de senaste tre åren för Viad. (Källa: Infront)
 
Didner & Gerge US Small and Microcaps fem största innehav var per den 31 mars Littelfuse (5,2 procents portföljvikt), Grand Canyon Education (5,0), Winpak (4,7), Cass Information Systems (4,3) och Standex (3,9).
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt