DELPHI EUROPE: NED 1,3% I FEB, NOVO NORDISK STÖRSTA INNEHAV

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Delphi Europe noterade en nedgång om 1,3 procent i februari och underpresterade därmed sitt jämförelseindex (MSCI Europe NR), som gick ned 0,7 procent. Sedan årsskiftet är avkastningen för Delphi Europe per den 28 februari plus 0,04 procent.
 
Det framgår av en månadsrapport från Delphi Fonder.
 
Fonden sålde i februari, i huvudsak när den värsta marknadsoron hade lagt sig, sina innehav i Norsk Hydro, ENEL och Nestlé, skriver ansvarige förvaltare Espen K. Furnes.
 
Istället införskaffades aktier i vindkraftsbolagen Vestas och Siemens Gamesa, där förvaltaren i båda fallen pekar på att kunderna, efter en period av sämre orderingång, är på väg tillbaka.
 
Delphi Europe ökade under februari även sitt innehav i det schweiziska återförsäkringsbolaget Swiss Re, vars aktie uppges vara billig och där förvaltaren ser en god försäkringspremietillväxt för 2018.
 
Slutligen skriver Espen K. Furnes att Delphi Europe är fortsatt positiva till råvarusektorn och att fonden under februari ökade sitt råvaruinnehav, genom en ny position i Anglo American.
 
Delphi Europe innehar per den 28 februari 40 aktier, varav de fem största är Novo Nordisk, Leoni, Commerzbank, Pernod Ricard och Credit Suisse Group.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt