Danske Invest SICAV Sweden: ändrad Equity Style Box

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Danske Invest SICAV Sweden har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad och klassas nu som “large growth”, från att innan ändringen ha räknats som “large blend”.
 
Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.
 
De fem största innehaven i Danske Invest SICAV Sweden var per den 27 mars Investor (6,8 procents portföljvikt), Volvo (6,5), Nordea (6,0), Atlas Copco (5,5) och Essity (5,2).
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt