Coeli Sverige: alla innehav utom ett prickat förväntningarna

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Coeli.

 
Samtliga portföljbolags kvartalsrapporter utom en har slagit, eller presterat i linje med Coeli Sveriges förväntningar. Innehaven har generellt sett goda bolagsspecifika tillväxtförutsättningar samt värderingar som speglar för lågt ställda förväntningar.
 
Det skriver aktiefonden Coeli Sveriges förvaltare Mattias Eriksson i en förvaltarkommentar för april.
 
Fonden steg 4,1 procent under månaden och gick därmed aningen svagare än jämförelseindex (SIXPRX), som steg 4,4 procent. Sedan årsskiftet har Coeli Sverige avkastat 2,8 procent per den 30 april, medan jämförelseindex ökat 3,9 procent.
 
Bland de innehav som presterade bäst i april märks Cinnober, Stillfront, Kungsleden, Boliden och Husqvarna. Gällande fastighetsbolaget Kungsleden skriver Mattias Eriksson att bolaget släppte ännu en bra kvartalsrapport och att substansvärdet steg 14 procent till 75,5 kronor per aktie, medförande en substansrabatt på nästan 20 procent. Coeli Sverige menar att substansvärdet sannolikt kommer fortsätta öka, samtidigt som rabatten minskar. Detta talar för en fortsatt god kursutveckling, skriver förvaltaren, och påtalar dessutom att Kungsledens förbättrade bestånd samt höga substansrabatt gör bolaget till en uppköpskandidat.
 
Mattias Eriksson konstaterar att både koppar- och zinkpriset har medvind och anser att marknaden underskattar Bolidens vinstutveckling (trots att aktien steg 7 procent i april).
 
Bolaget vars kvartalsrapport inte levde upp till Coeli Sveriges förväntningar är It-konsulten Atea. Den organiska tillväxten var god, men en något sämre produktmix har slagit mot bruttomarginalerna i det första kvartalet, säger Mattias Eriksson till Fonder Direkt, och tillägger att utvecklingen i Danmark gått trögt.
 
Tobaksjätten Swedish Match uppges ha fått lämna portföljen under april, då aktien rusat nästan 30 procent på bara två månader och därmed nått Coeli Sveriges motiverade värde.
 
Aktien har ersatts med fastighetsbolaget Hemfosa, vars bestånd i huvudsak utgörs av samhällsfastigheter såsom polishus, skolor och vårdcentraler, skriver förvaltaren. Coeli Sverige ser en värdedrivare i att Hemfosa avser dela upp bolaget och därmed särskilja samhällsfastigheterna från de mer traditionellt kommersiella, såsom kontor och logistiklokaler. Mattias Eriksson anser att substansrabatten är för hög samt att substansvärdet har förutsättningar att visa fortsatt god tillväxt tack vare den starka resultatutvecklingen. Substansvärdet ökade 18 procent i det första kvartalet, jämfört med samma kvartal föregående år, skriver han.

000000

Coeli Sveriges fem största innehav per den 30 april. (Källa: Coeli)
 
Länk till refererad förvaltarkommentar: https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/05/Coeli-Sverige-FK-201804.pdf
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt