Coeli Sverige: +2,7% i aug, NRC in, Securitas ut

Uppdragsartikel – finansierad av Coeli.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Augusti innebar en genomgående positiv utveckling på Stockholmsbörsen i augusti, med uppgångar i bolag som Sobi, SCA, Ericsson, Lundin Petroleum och Essity, varav det sistnämnda gav medvind för aktiefonden Coeli Sverige. Utöver Essitys uppgång på 7,8 procent, gynnade Lindabs samt Ateas kursutveckling fonden under månaden, med uppgångar på 7,8 respektive 14,7 procent.
 
Det konstaterar fondförvaltaren Mattias Eriksson i en månadskommentar.
 
Fonden noterade en uppgång om 2,7 procent i augusti, vilket var aningen bättre än jämförelseindex (SIXPRX), som steg 2,6 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +5,4 procent per den 31 augusti, medan jämförelseindex är +11,2 procent.

000000Fondens avkastning sedan starten i november 2014. (Källa: Coeli)

Bygghisstillverkaren Alimak hade en trög månad och förvaltarens kommentar är att bolaget “gjorde marknaden besviken med sin rapport för det andra kvartalet och aktien rasade 12,8 procent på rapportdagen. Vi uppfattade dock rapporten som mer positiv än negativ och gör bedömningen att det värsta är bakom bolaget. Vi räknar med en vinsttillväxt det kommande året på minst 20 procent”.
 
Även Stillfront försvagades efter sin rapport som sänkte bolagets aktie med 6,9 procent. Coeli vidhåller dock sin positiva syn på bolaget och aktien och Mattias Eriksson spår att möjligheterna för en bra vinsttillväxt de kommande två åren är god samt slår fast att detta inte avspeglas i dagens värdering.
 
Coeli Sveriges innehav i Securitas, som togs in i portföljen våren 2017, har sålts efter att “aktien har utvecklats mycket bra”. Förvaltaren bedömer att aktien nu har en rättvis värdering och ser inte längre någon större kurspotential.
 
“Det finns en risk att bolagets omvandling från bemanningsverksamhet till att erbjuda säkerhetslösningar samt de förbättringar av rörelsemarginal och avkastning på kapitalet som väntas av den förändringen, överskattas av aktiemarknaden. Förändringen är positiv men prispressen på bemanningsverksamheten håller tillbaka koncernens lönsamhet”, skriver förvaltaren.
 
I stället har Coeli Sverige valt att köpa in norska NRC Group. Bolaget har enligt förvaltarkommentaren större delen av sin verksamhet inom järnvägsunderhåll i Sverige och Norge, något som uppges erbjuda kraftig tillväxt under många år. Förväntad marknadstillväxt ligger på 10 procent per år de kommande tolv åren, vilket till stor del kommer från en politisk vilja att rusta upp järnvägsnätet i de båda ovannämnda länderna, enligt kommentaren.
 
“Höga inträdesbarriärerna möjliggör höga marginaler och dessutom är verksamheten kapitalsnål, vilket ger hög avkastning på sysselsatt kapital. Vi bedömer att den genomsnittliga årliga vinsttillväxten de kommande tre åren blir åtminstone 15 procent. Allt detta kan köpas till p/e 13 räknat på nästa års förväntade vinst. Det tycker vi är för billigt”, skriver förvaltaren.

00001Coeli Sveriges fem största innehav per den 31 augusti. (Källa: Coeli)
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt