Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: stiltje i april

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Coeli.

 
De flesta innehav fortsätter att utvecklas väl, men kurspress för obligationerna i Lebara Mobile tyngde fonden, som i princip stod still i april.
 
Det framgår av en månadskommentar från räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfonds förvaltare Gustav Fransson.
 
Avkastningen i april stannade på minus 0,04 och sedan årsskiftet har Coeli Nordisk Företagsobligation avancerat 0,36 procent per den 30 april. Jämförelseindex saknas.

000000Fondens utveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)
 
Marknadsrörelserna på den nordiska företagsobligationsmarknaden uppges återigen ha varit generellt små i april, samtidigt som aktiviteten i primärmarknaden (obligationsemissioner) har varit dämpad sedan i påsk.
 
Fondens bästa bidragsgivare i april var Mariefjärd, dotterbolag till bostadsutvecklaren Tobin Properties. Bolagets obligation steg 3 procent efter att fastighetsbolaget Klövern klivit in som ny huvudägare för koncernen. Detta aktiverade en klausul, som ger de obligationsägare som så önskar möjligheten att lösa in sina obligationer, skriver förvaltaren.
 
Ett annat starkt innehav i april var kemikalietankrederiet Stolt-Nielsen. Bolagets publicerade kvartalsrapport innehöll visserligen ett resultat som var något sämre än väntat, men förmedlade positiva utsikter. Stolt-Nielsen bedömer att tankermarknaden har bottnat ur och upprepade sitt budskap om att bolagets skuldbörda ska reduceras, skriver Gustav Fransson.
 
Vad gäller månadens sänke, Lebara Mobile, uppger förvaltaren att bristande informationshantering samt negativ publicitet pressar bolagets obligation.
 
Under april nyinvesterade fonden primärt i säkerställda bostadsobligationer från Länsförsäkringar Hypotek och Swedbank Hypotek. För att minska den genomsnittliga kreditrisken uppges obligationer från polygon samt efterställda instrument från Danske Bank ha avyttrats.

00001Coeli Nordisk Företagsobligationsfonds fem största innehav per den 30 april. (Källa: Coeli)
 
Länk till refererad förvaltarkommentar: https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/05/Nordisk-Foretagsobligationsfond-FK-201804-1.pdf
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt