Coeli Likviditetsstrategi: stabila avkastningsbidrag i maj

Uppdragsartikel – finansierad av Coeli.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Likviditetsstrategi utvecklades väl under maj och flertalet innehav levererade stabila avkastningsbidrag.
 
Det framgår av en månadskommentar från fondens förvaltare Gustav Fransson.
 
Coeli Likviditetsstrategi noterade en uppgång om 0,23 procent i maj, vilket var något bättre än dess jämförelseindex (NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK), som var oförändrat. Sedan årsskiftet är fondens avkastning plus 0,99 procent per den 31 maj, medan jämförelseindex är minus 0,32 procent.
 
Det bästa innehavet för månaden var Victoria Park. Bolaget mottog ett uppköpserbjudande från tyska Vonovia, varpå obligationskursen steg nästan 3 procent, skriver förvaltaren. Innehavet såldes efter att Vonovias bud presenterats.
 
Sagax var en annan stark bidragsgivare och bolaget rapporterade under månaden en ökning i förvaltningsresultat om 17 procent jämfört med samma period föregående år, uppger förvaltaren. Bolaget genomförde även en företrädesemission i maj, vilket enligt Gustav Fransson ökar sannolikheten för att Sagax ska kunna få en “investment grade”-kreditrating. Detta då bolagets kreditprofil i och med emissionen stärkts. Vid en eventuellt tilldelad “investment grade” är förvaltarens förhoppning att Sagaxinnehavet ska stiga mycket i värde.
 
Mindre bra avkastade norska DNB (Den Norske Bank). Bankens efterställda obligationer uppges ha fallit något, vilket var i linje med liknande värdepapper som hade en svag marknadsutveckling i maj.

000000Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. (Källa: Coeli)
 
Utöver ovan nämnd försäljning av Victoria Park gjordes två andra avyttringar. Teekay Shuttle Tanker såldes för att minska den genomsnittliga kreditrisken och försäkringsbolaget If fick göra sorti från portföljen, för att göra den senare mer robust mot marknadsturbulens, skriver Gustav Fransson.
 
Coeli Likviditetsstrategi fem största innehav var vid utgången av maj Lansbk 1,75% (portföljvikt 4,1 procent), Sagax FRN (3,5), Nordea Hyp 1,25% (3,1), Swedbk 1% (3,1) och White Mount FRN (2,9).
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt