Coeli Likviditetsstrategi: +0,26% i aug, stärktes av Sirius

Uppdragsartikel – finansierad av Coeli.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) En kraftig ökning i återförsäkringsbolaget Sirius Internationals lönsamhet för det andra kvartalet och en sammanfallande nyhet om notering i New York, samt eskalerande handelskrig mellan USA och Kina.
 
Det var några av hållpunkterna i månadskommentaren för räntefonden Coeli Likviditetsstrategi, som förvaltas av Gustav Fransson.
 
Fonden noterade en uppgång om 0,26 procent i augusti, vilket var något bättre än jämförelseindex (OMRX T-Bill), som sjönk 0,07 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +1,33 procent per den 31 augusti, medan jämförelseindex är -0,05 procent.

000000Coeli Likviditetsstrategis utveckling sedan starten i maj 2010. (Källa: Coeli)
 
Utöver ett starkt kvartal har Sirius även gått ut med planer om att notera bolaget på New York-börsen samt att bolaget kommer att ta in nytt kapital, “vilket kommer att stärka en redan betryggande solvens”, skriver förvaltaren.
 
I likhet med en annan av Coelis fonder, Coeli Nordisk Företagsobligationsfond, har Coeli Likviditetsstrategi fått medvind under augusti från det norska betaltjänstbolaget Melin Group, som redovisade en resultatförbättring för det andra kvartalet samt från Magnolia Bostad som under sommaren meddelat marknaden om “betydande affärer”.
 
Coeli Likviditetsstrategi uppges ha tagit hem delar av sin vinst i Melin Group samt ha ökat sitt innehav av säkerställda bostadsobligationer något, där det senare lett till marginellt ökad duration i fonden.
 
Icelandair bidrog negativt till fondens avkastning i augusti, enligt förvaltaren. Månaden blev turbulent för bolaget, som blev tvunget att vinstvarna till följd av lägre biljettpriser och sämre beläggning än väntat, och där vd avgick i samband med detta.
 
Månadskommentarens fokus i övrigt låg på det eskalerande handelskriget mellan USA och Kina, där den förstnämnde har börjat med att färdigställa planer om att de redan befintliga tullavgifterna på kinesiska varor ska höjas till 25, från 10 procent. Det framkom av en artikel i The Financial Times som publicerades på söndagen.

00001Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav per den 31 augusti. (Källa: Coeli)
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt