Coeli Global Selektiv: “aldrig haft en så bra portfölj”

Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Coeli.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Mycket stark medvind blåser för fondens innehav och portföljen har aldrig varit så bra som i dag.
 
Det skriver aktiefonden Coeli Global Selektivs förvaltare Andreas Brock och Henrik Milton i en förvaltarkommentar för april.
 
Fonden steg 4,5 procent i april och gick därmed något svagare än jämförelseindex (MSCI ACWI NR EUR i SEK), som ökade 5,4 procent. Hittills i år summerar fonden en uppgång om 6,4 procent på den 30 april, vilket är aningen sämre än jämförelseindex, som stigit 6,8 procent.

000000Coeli Global Selektivs (samt jämförelseindex) utveckling sedan starten i november 2014. (Källa: Coeli)
 
Förvaltarna skriver att innehaven Beijer Ref, Global Payment, RBL bank, Apple och Estee Lauder alla rapporterade vinstökningar större än 20 procent under månaden. De två sistnämnda bolagen uppges gynnas av stark efterfrågan från kinesiska konsumenter.
 
Något Andreas Brock och Henrik Milton har noterat gällande bolagsrapporterna i Sverige är att bolag med exponering mot svensk ekonomi visat relativt svaga resultat, medan en betydligt bättre utveckling märks hos exportföretag.
 
Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i april blev Home Depot och RBL Bank. Sämst avtryck på avkastningen kom från 3M och Sunny Optical Technology.
 
Angående den svaga svenska kronan menar förvaltarna att det är tydligt att många utländska investerare tvivlar på Sveriges ekonomi. Andreas Brock och Henrik Milton anser dock att svagheten relativt dollarn inte är särskilt uppseendeväckande, då kronan brukar vara volatil mot dollarn, men menar att försvagningen mot euron är desto intressantare. Förvaltarnas bedömning är att det senare är en effekt av att utländska investerare väntar sig en sättning på den svenska bostadsmarknaden med kraftigt fallande fastighetspriser. Efter den kronförsvagning som varit är emellertid mycket diskonterat och det vore inte förvånande om kronan stärks, tillägger de.

00001Fördelning över länder och branscher för Coeli Global Selektivs portfölj. (Källa: Coeli)
 
Vad gäller transaktioner sålde fonden under april sina aktier i det australiska byggföretaget GCS. Investeringen i aktien var en så kallad “special situation” och uppges ha gett mycket god avkastning under de senaste tolv månaderna. Istället togs Handelsbanken in i portföljen, även det som en special situation. Fonden uppges ha cirka 15 procent av sitt kapital investerat i dessa “special situations”, vilket innebär aktier som ofta bara ägs under ett år, men där förvaltarna ser en kortsiktig uppsida.
 
Inom den kategori av investeringar fonden kallar “global champions” såldes Netease av, efter en uppgång om cirka 200 procent de senaste tre åren. Kinesiska internettjänstbolaget Tencent tog dess plats. Förvaltarna bedömer både uppsidan i Tencent som större, men även risken lägre, tack vare en bredare produktportfölj.
 
Fondens fem största innehav vid utgången av april var Home Depot (USA, 4,7 procents portföljvikt), Aroundtown (Tyskland, 4,2), Wirecard (Tyskland, 4,2), Apple (USA, 4,1) och Martin Marietta (USA, 4,0).
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt