Coeli Frontier Markets: undervikt Argentina påverkade neg i jul

Uppdragsartikel – finansierad av Coeli.

 
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Frontier Markets exponering mot Argentina gav en mycket bra avkastning om 13 procent i juli, efter ett negativt första halvår.
 
Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Hans-Henrik Skov och James Bannan.
 
Angående Argentina skriver förvaltarna vidare att fondens stora undervikt mot landet jämfört med index har varit mycket fördelaktigt under årets första sex månader, men att detta minskade något i och med den starka utvecklingen på Argentinas aktiemarknad i juli.

000000Argentinas MSCI-index är ned 42 procent sedan årsskiftet per den 8 augusti, mätt i dollar. (Källa: Morningstar)
 
Fonden noterade en nedgång om 3,5 procent i juli och underpresterade därmed sitt jämförelseindex (MSCI Frontier Markets NR USD), som steg 1,8 procent omräknat i fondens basvaluta svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +0,7 procent per den 31 juli, medan jämförelseindex är -0,8 procent.

00001Coeli Frontier Markets fem största innehav per den 31 juli. (Källa: Coeli)
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.

 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt