Catella: ändrade Equity Style Boxes

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Catellafonderna Catella Sverige Index, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolag har fått sina Morningstar Equity Style Boxes ändrade enligt följande:

 
Fond                Ny       Tidigare  
Catella Sverige Index        Mid growth   Large blend
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet  Large growth  Large blend
Catella Småbolag          Small growth  Small blend

 
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt