Case Safe Play: nordeuropeiska obligationer bör hämta sig

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En stor del av det prisfall som skett på den europeiska obligationsmarknaden kan tillskrivas oro för hälsan hos italienska banker samt det politiska läget i landet. Denna oro lär isolera sig till Italien och priset på nordeuropeiska obligationer bör snart återhämta sig.
 
Det förmedlar Tom Andersson, förvaltare för räntefonden Case Safe Play, i en nyhetsuppdatering.
 
Förvaltaren skriver att Safe Play endast har exponering mot nordeuropeiska bolag, men att prissättningen på deras obligationer på sistone har påverkats negativt, trots bolagens avsaknad av italiensk exponering.
 
Tom Andersson kallar nedgången för nordeuropeiska obligationer för en felprissättning och låter förstå att Case bedömer att detta kommer korrigera sig framöver.
 
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt