C Worldwide Sweden 1A: ändrad Equity Style Box

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden (i huvudsak) C Worldwide Sweden 1A har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad till “mid growth” från tidigare “large growth”.
 
Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.
 
De fem största innehaven i C Worldwide Sweden 1A var per den 27 februari Atlas Copco (portföljvikt om 8,97 procent), Volvo (8,56), Assa Abloy (5,84), SEB (5,02) och Handelsbanken (4,52).
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt