BTS Group: Nordea Fonder gått från 15,1 till 14,9% av kapitalet

STOCKHOLM (Fonder Direkt): Nordea Fonder har minskat sitt innehav i strategi- och utbildningsbolaget BTS Group till 14,9 procent av kapitalet och 10,6 procent av rösterna.
 
Det framgår av ett flaggningsmeddelande.
 
De Nordeafonder som äger aktier i BTS Group är enligt Morningstar Nordea Småbolagsfond Sverige, Nordea Nordic Small Cap och Nordea Invest Nordic Small Cap.
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt