BRUMMER MULTI-STRATEGY: GOD SANNOLIKHET FÖR TILLSKOTT I ÅR – VD

Mikael Spångberg, vd och förvaltare på Brummer Multi-Strategy, säger sig i en förvaltarintervju den 16 januari vara ganska nöjd med avkastningen för förra året. BMS gav 6,4 procent avkastning för den svenska andelsklassen och hävstångsversionen BMS 2xL var upp nästan 12 procent. Men viktigare än avkastning i sig var enligt Mikael Spångberg kvalitén på denna. Han säger att året var mycket starkt ur ett alfa-perspektiv, på så sätt att avkastningen som genererades i hög grad var oberoende från den generella marknadens riktning. För att exemplifiera nämner Mikael Spångberg att BMS under den för aktiemarknaden tuffa sommarperioden 2017 var upp 2,4 procent, medan den svenska aktiemarknaden tappade ungefär 5,5 procent.
 
BrummerIndikativ värdeutveckling för de två BMS-fonderna och dess underliggande fonder sedan årsskiftet fram till 15 januari (fonderna handlas månadsvis, Carve publicerar inte halvmånadsestimat). Källa: brummer.se
 
Indikativ värdeutveckling för de två BMS-fonderna och dess underliggande fonder sedan årsskiftet fram till 15 januari (fonderna handlas månadsvis, Carve publicerar inte halvmånadsestimat). Källa: brummer.se
 
Vad gäller teman för 2017 säger Mikael Spångberg att det viktigaste för Brummer Multi-Strategy var att man ökade allokeringen till dess långa-korta aktiefonder. Detta till en följd av att Brummer & Partners för omkring 1,5 år sedan identifierade ett särskilt gynnsamt läge för den typen av förvaltning, samt aktiv stock picking. Mikael Spångberg konstaterar att strategin spelade väl ut under året, då samtliga av dessa underliggande fonder hade en stark utveckling.
 
På en fråga vad som menas med “active allocation” svarar Mikael Spångberg att BMS på månatlig basis har möjligheten att aktivt ändra fondens sammansättning. De går igenom situationen från ett bottom down-perspektiv först, där BMS värderar risk/return av de underliggande strategierna, kvaliteten på dessa, drivkrafter etcetera. Detta kombineras med ett top down-perspektiv, där BMS tittar på makroutsikter, men även på huruvida det har skett förändringar i marknadsstrukturen. Det senare kan avse faktorer såsom förändringar i korrelationer och volatilitet, som kan påverka olika strategiers förutsättningar att prestera. Slutligen sätter BMS in samtliga ovanstående element i ett större riskhanteringssammanhang, för att försäkra sig att man följer investeringsinriktningen och kan generera en absolut avkastning, säger Mikael Spångberg.
 
Brummer Multi-Strategy har i dagsläget åtta underliggande fonder i gruppen och en del av arbetsprocessen handlar om att utvärdera nya möjligheter vad gäller underliggande fonder i portföljen. På en direkt fråga om några tillskott är planerade för 2018 svarar Mikael Spångberg att man för seriös dialog med en handfull förvaltarteam och att det finns en god sannolikhet för att gruppen utökas i år. Han betonar att om något adderas ska det komplettera och diversifiera BMS och att personen det handlar om förhoppningsvis har en bevisad förmåga att leverera stark riskjusterad avkastning.
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt