BÖRS: SEGER FÖR TRUMP SÄNKER STOCKHOLMSBÖRSEN MED 8-10% – SEB

STOCKHOLM (Direkt) En seger för Donald Trump i det amerikanska presidentvalet väntas leda till en svag börsutveckling, både på kort och på medellång sikt. En Clintonseger bedöms däremot ha en positiv inverkan på kurserna.

Effekten skulle bli tydlig i USA, men ännu större för Stockholmsbörsen.

Det skriver SEB i en ny rapport om det stundande valet.

För det breda amerikanska indexet S&P 500 tror SEB på en omedelbar nedgång på 4-6 procent om Donald Trump vinner. På ett års sikt väntas indexet utvecklas 8 procent sämre än bankens basscenario – en Clintonseger – vilket innebär en uppgång med 5 procent.

För Stockholmsbörsens storbolagsindex ser SEB:s prognos ännu dystrare ut, med en omedelbar nedgång på 8-10 procent vid en Trumpseger och på ett års sikt en 12 procent svagare utveckling än i basscenariot, där en uppgång på 6 procent väntas.

“Huvudfaktorn är hans (Trumps) fientliga inställning till handel. De nordiska länderna skulle till följd av sitt större beroende av frihandel lida mer”, skriver SEB.

Om Hillary Clinton får flytta in i Vita Huset på nytt, vilket SEB ger 75 procents sannolikhet, räknar banken med en omedelbar uppgång på 1-2 procent för S&P 500 och med 3 procent för OMXS30.

Även för obligationsräntorna ger SEB prognoser. Med Donald Trump som president väntas en omedelbar räntenedgång på 20 punkter för den amerikanska tioåringen, medan motsvarande svenska ränta väntas backa 10 punkter. Om Hillary Clinton vinner väntas en ränteuppgång med 5 punkter i USA och ingen tydlig effekt i Sverige.

Till det fjärde kvartalet 2017 väntas tioårsräntan i USA dock vara 50 punkter högre med en president Trump än i basscenariot med en andra president Clinton. För svensk del innebär motsvarande kalkyl en 30 punkter högre ränta.

På valutasidan spås dollarn stärkas om Trump når hela vägen fram i spåren av ökad politisk osäkerhet och lägre riskaptit. Med Clinton som vinnare väntas en mindre radikal politikförändring och effekten på valutan bedöms därför bli obetydlig.

För svensk del väntas en kronförsvagning i spåren av en Trumpseger, då kronan är en av flera mindre, handelsorienterade valutor som kan komma att lida av en mindre frihandelsvänlig politik, resonerar SEB.
Michael Bernander +46 8 5191 7917