BÖRS: CARNEGIE LANSERAR NYTT SVENSKT MICRO CAP-INDEX

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Carnegie lanserar ett nytt index som ska spegla utvecklingen av svenska så kallade micro cap-bolag. Indexet omfattar i dagsläget 432 bolag med ett lägre marknadsvärde än vad som täcks av traditionella småbolagsindex.
 
Initiativet följer på ett ökat intresse för att investera i mindre noterade bolag de senaste åren, uppger Carnegie i ett pressmeddelande.
 
Det nya indexet är tänkt att underlätta för fondförvaltare med intresse i micro cap-bolag, samt för privata investerare som analyserar dessa bolag.
 
En annan fördel som anges är att många mindre bolag i och med indexet kan få en exponering mot Carnegies investerarnätverk.
 
Carnegie Micro Cap Index Sweden inkluderar bolag på Nasdaq (Stockholmsbörsen och First North), men exkluderar aktier listade på övriga handelsplattformar. Indexet kommer att revideras två gånger per år och underhållas av SIX Financial Information på daglig bas.
 
Erik Sprinchorn, förvaltare på Swedbank Robur, säger i en kommentar till Fonder Direkt att den micro cap-fond han förvaltar emellertid inte kommer att byta jämförelseindex (från Vinx Small Cap Net) i och med det nya micro cap-indexet.
 
Skälen han anger är att fonden är nordisk och därmed inte bara investerar i Sverige, samt att den övre gränsen för att som bolag kunna ingå i det nya indexet är ett börsvärde på 6,8 miljarder kronor. Roburs micro cap-fond investerar i bolag med börsvärden som understiger 5 miljarder kronor, säger Erik Sprinchorn.
 
“Det är möjligt att den svenska delen av jämförelsen skulle bli bättre, men totalt sett adderar det ingen nytta för fondens andelsägare att byta jämförelseindex”, säger han.
 
Däremot sätter Carnegies Micro Cap-index enligt Erik Sprinchorn ljus på fenomenet att micro cap-segmentet de senaste åren har överpresterat storbolagsindex markant. På så sätt är det ett bra marknadsföringsverktyg, menar Erik Sprinchorn.
 
Han konstaterar vidare att detta är i linje med fondens allmänna tes att små bolag borde generera bättre avkastning än börsen som helhet över tid, av flera skäl:
 
Ett är att det är lättare att växa från en liten än från en stor bas, ett annat att det ofta är entreprenörer som driver och äger en stor andel av dessa bolag. Dessutom är micro cap-bolagen ofta underanalyserade, samtidigt som de är inblandade i företagsaffärer oftare än större bolag – framför allt som köpare, men även i form av uppköpsobjekt.
 
Att micro cap-bolagen är underanalyserade går enligt Erik Sprinchorn ofta hand i hand med att de även är undervärderade.
 
“Som ett aggregat bland de bolag Roburs Micro Cap-fond bevakar är snittvärderingen fortfarande lägre än för börsen som helhet”, säger han.
 
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt