BOLUND: EJ AKTUELLT FLER ÅTGÄRDER MOT HUSHÅLLSSKULDER NU

STOCKHOLM (Direkt) De svenska hushållen fortsätter att öka sina skulder i snabb takt, i februari var tillväxttakten 6,2 procent, enligt statistik från SCB på torsdagen. Men regeringen vill invänta hur det kommande amorteringskravet slår innan fler åtgärder kan bli aktuella för att försöka minska hushållens skulder.

Det säger finansmarknadsminister Per Bolund till Nyhetsbyrån Direkt.

”Detta är ju en utveckling vi sett under en längre tid och det är oroande eftersom det på sikt kan leda till finansiell oro. Hushållens skuldsättning är en fråga regeringen följer noga”, säger han.

Riksbanken, med chefen Stefan Ingves i spetsen, har under en längre tid varnat för riskerna med hushållens höga skuldsättning och efterlyst politiska åtgärder för att dämpa tillväxten. Amorteringskravet räcker inte, enligt riksbankschef.

Men Per Bolund vill skynda långsamt och invänta hur amorteringskravet slår innan han vill överväga fler åtgärder. Han betonar att det är viktigt att man hinner utvärdera de åtgärder som vidtas och inte införa för mycket på en gång.

”Det är viktigt att ta ett steg i taget så vi inte får en situation där åtgärderna i sig leder till problem”, säger han, något som exempelvis hände i Nederländerna.

Han tror att det kan gå ”ganska fort” för amorteringskravet att få effekt när det väl har införts, enligt Finansinspektionens plan från den 1 augusti.

”Förslaget är ju på remiss nu, sen tror jag att man ganska snart kan se effekterna… Jag tror inte på några dramatiska effekter på priserna, mer på psykologiska effekter och att det normala blir att man amorterar sina lån”, säger Per Bolund.

I januari förra året sade Per Bolund, då Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt att skuldsättningen och risken för finansiell instabilitet hotar att bli nästa mandatperiods viktigaste ekonomiska fråga.

“Jag är väldigt oroad över hushållens skuldsättning”, sade han och tog 1990-talskrisen som exempel på att offentliga underskott och hushållens skulder väldigt mycket är kommunicerande kärl.

“Då var det ju också en bostadsbubbla som sedan gick över till att bli bankernas problem som gick över till att bli att bli statens problem och vi fick ett stort underskott i statens finanser. Det är helt uppenbart att de två hänger ihop”, sade Per Bolund i intervjun.

Nu när han är finansmarknadsminister säger han att han ”absolut” ser det som sin viktigaste fråga att bibehålla den finansiella stabiliteten i landet och att han tycker att det är bra att det finns ”en samsyn” om att denna fråga måste bevakas noga.

Per Bolund håller för närvarande informella samtal med de övriga riksdagspartiernas ekonomisk-politiska företrädare om bland annat hushållens skuldsättning. Han säger att det har varit ”bra möten” och att han tycker sig möta en ökad förståelse för problemet.

Finansinspektionens förslag är att nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent ska amorteras ned med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras ned med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.