ARTEMIS GLOBAL EMERGING MARKETS: STARKT SEDAN BOTTEN JAN 2016

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tillväxtmarknadsfonden Artemis Global Emerging Markets Fund har sedan fondens lägsta notering i januari 2016 stigit cirka 84 procent.
 
Det framgår av en sökning i Morningstars databas.
 
Fonden investerar i 20-25 olika länder och har enligt fondförvaltaren Peter Saacke cirka 2000 aktier att välja mellan. Detta säger förvaltaren i en videointervju på Artemis hemsida.
 
För att hantera de utmaningar det innebär att täcka ett så stort antal länder med olika språk, använder Artemis Global Emering Markets Fund det egna verktyget SmartGARP. Med SmartGARP kan fondförvaltarna bygga en portfölj som är diversifierad vad gäller sektorer, länder och investeringsinriktning. Utgångspunkten för verktyget är, som namnet antyder, GARP (growth at a reasonable price, eller tillväxt till ett rimligt pris).
 
Fonder Direkt är en tjänst som produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part finansierat och i förekommande fall anges detta tydligt. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.
 
 
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
 
Fonder Direkt